kiçik

kiçik
sif.
1. Həcmcə, ölçücə balaca; xırda (böyük müqabili). Kiçik əl. Kiçik göz. Kiçik otaq. Kiçik qab. Kiçik kitab. – Qapıçı kiçik pəncərədən <Nəbinin> nə istədiyini xəbər alır. «Qaçaq Nəbi». Kiçik və yoxsul daxmasının səkisi üzərində ortaboylu, sağlam, yaşlı bir adam oturmuşdu. A. Ş..
2. Kəmiyyətcə, sayca, miqdarca çox olmayan; az. Kiçik bölmə. Kiçik dəstə. – Beləliklə, tikintidə kiçik bir özfəaliyyət dərnəyi yarandı. İ. Ə..
3. Azyaşlı, balaca. Evin kiçik uşağı. – Anaxanım kiçik balasını öz ana qanadları altına alıb böyütməyə başladı. A. Ş.. Pəncərəm önündən hər səhər tezdən; Məktəbə gedirsən, a kiçik dostum! N. R.. // Yaşca o birindən balaca olan. Kiçik bacı. Kiçik qardaş. – İki gündən sonra Səfərin anasına sifariş göndərdilər ki, böyük qız ərə getməyincə kiçik qızı atası heç kəsə verməyəcək. . . Ə. H.. Qoçaq və işgüzar qızlardan olduğuna <görə> qayınatası Mələkdən əl çəkməyib on üç yaşında kiçik oğluna nikah etdi. A. D.. // İs. mənasında. Böyüklə böyükdür, kiçiklə kiçik. (Məsəl). Pəncərədə üzüm var; Ana, sənə sözüm var; Qonşu oğlanlarının; Kiçiyində gözüm var. (Bayatı). Kiçiklər böyüklərin dalınca gəzir; Və həmişə başıaşağı. R. R.. Elə bir zamandan danışıram ki, böyüklərin xatirəsində çox yaxşı qalıb, kiçiklərin isə ağlına gəlməz. S. Rəh.. Kiçikdən böyüyə qədər – yaşdan asılı olmayaraq; hamı. Kiçikdən böyüyə qədər bütün ailə toya gəlmişdi.
4. məc. Əhəmiyyətsiz, cüzi, yüngülvari. Kiçik bir hadisə. Kiçik bir mübahisə. Kiçik bir məsələ. – <Firidun:> Kiçik bir xata böyük bəlalar törədir. M. İ.. Qoca mürəttib kiçik bir işarəyə bənddi. M. Hüs..
5. Vəzifəcə, rütbəcə, dərəcəcə aşağı. Kiçik elmi işçi. Kiçik zabit. – Bizim aramızda Şuşa istirahət evlərindən qayıdan işçi və kolxozçular olduğu kimi, yeddi-səkkiz nəfər gənc tələbə, bir nəfər də kiçik komandir vardı. S. H.. // İs. mənasında. Kiçiklərin böyüməsi çətin işdi; «Böyüklərin» kiçilməsi; çox asandı. M. Araz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Kiçik Dəhnə — Infobox Settlement name =Kiçik Dəhnə settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Shaki leader title = leader… …   Wikipedia

  • Kiçik Qarabəy — Coordinates: 40°12′50″N 46°45′11″E / 40.21389°N 46.75306°E / 40.21389; 46.75306 …   Wikipedia

  • Kiçik Qaramurad — Infobox Settlement name =Kiçik Qaramurad settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Gadabay leader title =… …   Wikipedia

  • Kiçik Düzyürd — Infobox Settlement official name =Kiçik Düzyürd native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Gadabay leader title = leader name = established …   Wikipedia

  • Kiçik Pireli — Infobox Settlement name =Kiçik Pireli settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Qabala leader title = leader… …   Wikipedia

  • Kiçik Əmili — Infobox Settlement name =Kiçik Əmili settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Qabala leader title = leader… …   Wikipedia

  • Kiçik Alatəmir — Infobox Settlement official name =Kiçik Alatəmir native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Qakh subdivision type2 = Municipality… …   Wikipedia

  • Kiçik Baraxum — Infobox Settlement official name =Kiçik Baraxum native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Khachmaz subdivision type2 = Municipality… …   Wikipedia

  • kiçik — ğıcık, kiçikine; küçük, ufak; yauru …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kiçik — küçük, küçüklük I, 227, 390; I I, 29, 95, 268; II I, 87, 175bkz: kiçük …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”